Beskatning ved havelågen
Klik for at forstørre

Beskatning ved havelågen

FraDKK 744,95

Leoweste price for Beskatning ved havelågen is DKK 744,95 on the market today

  Produkt information

  DATE
  PUBLISHER Karnov Group
  LANGUAGE Dansk
  Genre : Økonomi
  ISBN-13: 9788761932969
  Format Hæftet, Bog

  Bedste priser

Beskrivelse om Beskatning ved havelågen

Få styr på reglerne om exitskat på aktier og kursgevinster for fysiske personer. Formålet med exitbeskatning er at sikre, at gevinst på aktiver, som er optjent under skattepligt til Danmark, bliver beskattet i Danmark. Exitbeskatning indtræder, når en person ophører med at være fuld skattepligtig til Danmark, eller når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst betragtes som hjemmehørende i en anden stat. Bogen gennemgår bl.a.: Den historiske udvikling i reglerne om fraflytningsbeskatning på aktier. Centrale betænkninger og arbejder fra Skatteudvalget og Skatteministeriet mv. Detaljeret redegørelse for de nugældende regler med udførlige regneeksempler. Problemstillinger i de nugældende regler om exitbeskatning på aktier. Modsætningsforholdet til EU-retten, specielt etableringsfriheden og den frie bevægelighed. Tre eksempler på udenlandske regler for exitbeskatning af urealiserede aktieavancer - for Sverige, Frankrig og Canada. Reglerne for exitbeskatning på kursgevinster. Målgruppe : Bogen er et godt værktøj for praktikere - advokater, revisorer, rådgivere m.fl. - og andre, der ønsker en udførlig fremstilling af den særlige beskatning, der indtræder, når man flytter fra Danmark. Om forfatteren : Daniel Bergstein er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Han er ansat som Senior Tax Manager ved KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og har i en årrække rådgivet personer om reglerne for beskatning ved fraflytning.