EU-konkurrenceret
Klik for at forstørre

EU-konkurrenceret

FraDKK 789,95

Leoweste price for EU-konkurrenceret is DKK 789,95 on the market today

  Produkt information

  DATE
  PUBLISHER DJØF Forlag
  LANGUAGE Dansk
  Genre : Erhvervsret
  ISBN-13: 9788757429039
  Format Hæftet, Bog

  Bedste priser

Beskrivelse om EU-konkurrenceret

Med den 5. udgave af denne fremstilling er der sket en omfattende opdatering, hvor såvel den seneste udvikling i den konkurrenceretlige regulering som udviklingen i praksis, der er fremkommet siden den 4. udgave fra efteråret 2009, inddrages. Bogen indeholder en systematisk gennemgang af reglerne, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler samt misbrug af dominerende stilling. Endvidere behandles reglerne om fusionskontrol og de særlige regler om offentlige og privilegerede virksomheder samt statsstøttereglerne. Afslutningsvis gennemgås procedurereglerne inden for EUkonkurrenceretten. Økonomisk teori har i takt med moderniseringen af EU-konkurrenceretten fået en større betydning for reglernes udformning og som grundlag for praksis. Dette er søgt afspejlet i behandlingen af de forskellige regelsæt.IndholdsoversigtKapitel 1. Konkurrencereglernes oprindelse og grundidéerKapitel 2. Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler mv.Kapitel 3. Horisontale aftalerKapitel 4. Vertikale aftalerKapitel 5. Forbud mod misbrug af dominerende stillingKapitel 6. Staten og markedet: reguleringen af medlemsstaternes konkurrencebegrænsningerKapitel 7. FusionskontrolKapitel 8. Den formelle administration og procedureregler: Rfo 1/2003ForkortelserRetsakterDoms- og afgørelsesregisterLitteraturStikordsregister