Generationsskifte og omstrukturering
Klik for at forstørre

Generationsskifte og omstrukturering

FraDKK 809,95

Leoweste price for Generationsskifte og omstrukturering is DKK 809,95 on the market today

  Produkt information

  DATE
  PUBLISHER DJØF Forlag
  LANGUAGE Dansk
  ISBN-13: 9788757433586
  Format Hæftet, Bog

  Bedste priser

Beskrivelse om Generationsskifte og omstrukturering

Denne bog behandler det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering af erhvervsvirksomheder, specielt i forbindelse med overdragelse af virksomheden eller virksomhedens aktier ved skattemæssig succession, skattefri virksomhedsdannelse, gennemførelse af aktieombytning, spaltning, fusion, tilførsel af aktiver eller ved tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab. Bogen, der hermed foreligger i en ny, revideret 5. udgave, omfatter nyeste relevante lovgivning og praksis inden for de nævnte områder, herunder afgørelser fra SKAT, Skatterådet, Landsskatteretten, domstolene og EU-domstolen. Bogens indhold er opdateret frem til ultimo 2016.Generationsskifte og omstrukturering indgår som pensum ved en række uddannelsesinstitutioner, men henvender sig også til revisorer og advokater, der har behov for at få et overblik over det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering.IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Overdragelse af en virksomhed med succession til familiekredsen Kapitel 3. Overdragelse af aktier med succession Kapitel 4. Overdragelse mellem ægtefæller Kapitel 5. Successionsoverdragelse til medarbejdere Kapitel 6. Stiftelse af selskabKapitel 7. Omstrukturering Kapitel 8. Aktieombytning Kapitel 9. Fusion Kapitel 10. Tilførsel af aktiver Kapitel 11. Spaltning Domsregister Stikordsregister