Efterforskningens anatomi
Klik for at forstørre

Efterforskningens anatomi

FraDKK 439,95

Leoweste price for Efterforskningens anatomi is DKK 439,95 on the market today

  Produkt information

  DATE
  PUBLISHER DJØF Forlag
  LANGUAGE Dansk
  Genre : Politi- og sikkerhedstjenester
  ISBN-13: 9788757494051
  Format Ebog (pdf)

  Bedste priser

Beskrivelse om Efterforskningens anatomi

Denne bog omhandler omorganiseringer og reformer af politiet af stor betydning for politiet, og i særdelshed af den del der varetager efterforskning. To vigtige datoer bliver fremhævet som væsentlige i denne sammnhæng, d. 1. juli 1863 og d. 1. januar 2007. Den første del af afhandlingen beskæftiger sig med hvorfor omorganiseringen skete og hvilke konskvenser det fik for kriminalpolitifunktionen. Den anden del af afhandlingen består af en analyse af de efterforskningsmæssige forandringer, der ledte frem til 2007-politireformen.Bogen indeholder en række unikke og for manges vekommende ikke tidligere viste fotografier fra Politihistorisk Museum og Kriminal Teknisk Center. Indholdsoversigt Forord Indledning Teori Kildematerialet Sekundærlitteraturen DEL 1. 1863-1938 Kapitel 1. Nationalisering og specialisering. Etableringen af Københavns Opdagelsespoliti - den formative periode Kapitel 2. Efterforskningens entreprenører ? Kapitel 3. Ringkøbing Politi 1863-1919. Efterforskning i overgangen mellem mobil og statisk kriminalitet Kapitel 4. Efterforskning i spændingsfeltet mellem Statspoliti og kommunalt politi. En dikotomi cementeres Kapitel 5. Udfordringen fra den internationale kriminalitet - den internationale kriminalefterforsknings opståen DEL 2. 1960-2007 Kapitel 6. Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet - bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet som katalysator for specialisering, internationalisering og fremadrettet efterforskning Kapitel 7. Fra civilpoliti til Narkoinformation - narkokriminalitetens indflydelse på efterforskningens udvikling Kapitel 8. Organiseret kriminalitet - analytisk efterforskning. Et paradigmeskifte tager form Kapitel 9. Dansk intelligence-baseret efterforskning i en international kontekst ? Fra Interpol til Europol Kapitel 10. En ny biometrisk transformation af efterforskningen ? dna og billeddatabaser som katalysator for nationale specialiseringsforskydninger og et øget internationalt samarbejde inden for efterforskningen DEL 3. Fra tostrenget til enstrenget politi. Efterforskningens institutionalisering og af-institutionalisering Kapitel 11. Institutionalisering. Opdelingen af kriminal- og ordenspoliti anskuet ud fra det reaktive efterforskningsparadigmes tilblivelse Kapitel 12. Af-institutionalisering. Sammenlægning af ordens- og kriminalpoliti anskuet ud fra efterforskningens paradigmeskifte Konklusion English summary Forkortelser Fortegnelse over utrykt kildemateriale Litteraturfortegnelse Stikordsregister