Erhvervsmiljøretten
Klik for at forstørre

Erhvervsmiljøretten

FraDKK 769,95

Leoweste price for Erhvervsmiljøretten is DKK 769,95 on the market today

  Produkt information

  DATE
  PUBLISHER DJØF Forlag
  LANGUAGE Dansk
  Genre : Erhvervsret
  ISBN-13: 9788771980714
  Format Ebog (pdf)

  Bedste priser

Beskrivelse om Erhvervsmiljøretten

Erhvervsmiljøretten behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis. Alt er opdateret til 1. juli 2016.Da området er kompliceret, er det valgt at have et særligt fokus på sager om miljøgodkendelse. Bogen giver et overblik over de mange EU- og nationale regler, der skal iagttages i den konkrete formulering af og efterfølgende myndighedsbehandling af ansøgninger.Det eksemplificeres med hovedvægt på de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven – med inddragelse bl.a. af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).Den betydning, som udmøntningen af den politiske aftale om “Danmark i bedre balance”, der blev indgået den 9. juni 2016, må forventes at få for klagesystemet – med den besluttede nedlæggelse af Natur- og Miljøklagenævnet – inddrages.Den nye “lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, der først træder i kraft 16. maj 2017, er inddraget sammen med de gældende regler for tilrettelæggelse af sagsbehandling for at sikre en fuldt opdateret fremstilling.IndholdsoversigtForord Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Erhvervsmiljøret Kapitel 2 EU-retten og dens betydning på miljøområdet Kapitel 3 “Processuelle miljørettigheder” og krav til sagsbehandlingen Kapitel 4 Miljøprincipper og deres betydning Kapitel 5 Lokalisering af anlæg Kapitel 6 Habitat- og naturbeskyttelse Kapitel 7 Vandkvalitetsmål og -beskyttelseskrav Kapitel 8 Luftkvalitetskrav og lugtniveauer Kapitel 9 Beskyttelse imod støjKapitel 10 Energi- og ressourceeffektivitet samt affaldKapitel 11 IE-direktivets godkendelses- og revurderingordning Kapitel 12 Godkendelseskrav efter miljøbeskyttelsesloven Kapitel 13 Ikke-godkendelsespligtige aktiviteter Kapitel 14 Brancheregler for risikovirksomhed Kapitel 15 Projektvurdering og vilkår efter husdyrbrugloven Kapitel 16 Miljøtilsyn, revurdering og miljøansvar Kapitel 17 Basistilstandsrapport og definitivt driftophør Kapitel 18 Klage- og efterprøvelsesmuligheder Kapitel 19 Domstolenes efterprøvelse og håndhævelse Regelregister Referencer Forkortelser Stikord