Fængslets indre liv
Klik for at forstørre

Fængslets indre liv

FraDKK 346,95

Leoweste price for Fængslets indre liv is DKK 346,95 on the market today

  Produkt information

  DATE
  PUBLISHER DJØF Forlag
  LANGUAGE Dansk
  Genre : Pønologi, læren om straf og strafferetlige sanktio
  ISBN-13: 9788757494877
  Format Ebog (pdf)

  Bedste priser

Beskrivelse om Fængslets indre liv

Denne bog omhandler indsattes socialiseringsproces til fængselssamfundet eller med andre ord - prisoniseringsprocessen. Undersøgelsen er designet som en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsens metodiske grundlag er viet en særlig opmærksomhed i bogen. Bogens indledende afsnit består af en litteraturstudie samt undersøgelsens teoretiske ramme. Derpå følger en gennemgang af det straffuldbyrdende system og en beskrivelse af Statsfængslet i Vridsløselille. Studiet af fængslets indre liv indledes på tidspunktet for indsættelse i det lukkede fængsel indtil tiden for løsladelse. Beskrivelsen af fængslets indre liv har fokus på indsattes socialisering til det lukkede fængsel, relationer, gruppedannelser, konflikter, roller, positioner, selvbillede og selvopfattelse. Frihedsberøvelsens øvrige belastninger har fokus på indsattes soning, sociale konsekvenser af frihedsberøvelsen, diskontinuitet og brud. Hypotesen om, hvorvidt prisoniseringsniveauet ændrer sig i løbet af tiden tilbragt i fængslet undersøges ligeledes. Endelig undersøges hvilke faktorer der har størst indflydelse på prisoniseringsniveauet. I bogens appendiks findes en karakteristik af de deltagende interviewpersoner. Bogen er en revideret version af ph.d. afhandlingen Fængslets indre liv, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Den henvender sig til alle, der interesserer sig for fængselskultur og fængselsforhold. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Prisonisering og andre aspekter af fængselsliv Kapitel 2. Litteraturgennemgang af undersøgelser om prisonisering Kapitel 3. Teoretisk analytisk ramme Kapitel 4. Det straffuldbyrdende system - frihedsberøvelsens kontekst Kapitel 5. Undersøgelsesdesign Kapitel 6. En beskrivelse af Statsfængslet i Vridsløselille Kapitel 7. Modtagelses- og introduktionsfasen Kapitel 8. Gruppedannelser og venskaber Kapitel 9. Roller, status og hierarki mellem de indsatte Kapitel 10. Selvbillede og selvopfattelse Kapitel 11. Frihedsberøvelsens øvrige belastninger Kapitel 12. Logistisk regressionsanalyse af prisonisering Kapitel 13. Exit fra fængselssamfundet - løsladelsesritualer Sammenfatning og afsluttende kommentarer Epilog Litteraturliste Bilag 1. Interviewguide Bilag 2. Interviewliste med profiler Stikordsregister