Literacydidaktik i fagene
Klik for at forstørre

Literacydidaktik i fagene

FraDKK 389,95

Leoweste price for Literacydidaktik i fagene is DKK 389,95 on the market today

  Produkt information

  DATE
  PUBLISHER Dafolo
  LANGUAGE Dansk
  ISBN-13: 9788771609035
  Format Ebog (ePub)

  Bedste priser

Beskrivelse om Literacydidaktik i fagene

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisning og didaktik på mellemtrinnet, dvs. på 3.- 6. klassetrin. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres til gavn for alle elever. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og menings- og betydningsskabende i deres læring. Bogen sætter fokus på, hvordan elever udvikler deres literacy gennem deltagelse og kommunikative processer i og på tværs af kontekster. Når elever lærer, trækker de på en mangfoldighed af teksttyper i forskellige medier. Eleverne sætter sig selv i spil i kommunikative processer, når de deltager i læringsfællesskaber, og forhåbentlig udvikler de større self-efficacy. Det vil denne bog meget gerne bidrage til. Bogen er den tredje i en serie sammen med Literacy og læringsmål i dagtilbud og børnehaveklasse og Literacy og læringsmål i indskolingen. Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet. Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og fi lm kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refl eksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud. På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm. Omtale af bogen 'En betydningsfuld bog, der kommer omkring næsten alle dele af undervisningen. Der er et godt samspil mellem teoretiske input og mange praksiseksempler. Bogen er velskrevet med mange afsnitsinddelinger, skemaopsætninger og illustrationer, der er med til at give et godt overblik.' - Dansk Biblioteks Center.