Se Lyset
Klik for at forstørre

Se Lyset

FraDKK 144,95

Leoweste price for Se Lyset is DKK 144,95 on the market today

  Produkt information

  DATE
  PUBLISHER Dan Friis
  LANGUAGE Dansk
  Genre : Naturvidenskab: generelle emner
  ISBN-13: 9788771433210
  Format Ebog (pdf)

  Bedste priser

Beskrivelse om Se Lyset

Gennem jordens liv har evolution dvs. udvikling af jordens arter gjort at nogle løbende har kunnet passe ind i det miljø, som jorden har kunnet tilbyde op gennem historien, således at vi også i dag har en klode befolket med en stor mangfoldighed af liv og arter. Evolution bygger netop på, at der er tid til skabelse og ikke mindst udvælgelsen af de arter, der skal føre livet videre, og den er afhængig af, at der går tilstrækkelig med tid, da evolution kun kan foregå hen over generationer. Dette gør sig i hvert fald gældende frem til det nuværende tidspunkt i jordens historie. At det måske kan og vil ændre sig, er en helt anden sag. Hele grundlaget for livet på jorden er alle arternes indbyggede evne og vilje til reproduktion, altså at videreføre livet til den næste generation. Samtidigt er det også et kriterium for livets opretholdelse, at der sker generationsskift, for uden generationsskifte - ingen evolution, og uden evolution, ville ændringerne i klodens tilstand over tid, udrydde alle de eksisterende arter. Livets opretholdelse på jorden forudsætter derfor også at tidligere generationer udskiftes med nye, ellers vil alt liv stoppe på et tidspunkt. Problemet består i, at menneskeheden i dag er en så dominerende art, at vore handlinger påvirker stort set alle naturens balancer. Da vi så tilmed handler og agerer i nuet, dvs. kun ser på de kortvarige effekter – og i bedste fald tænker en enkelt generation frem. Overser vi de konsekvenser vi påfører jorden, på det lange sigt – mere end én generation frem. Denne bog omhandler problemstillinger, der alle er relaterede til lys og energi. Ikke mindst mange problemstillinger og sammenhænge, som de fleste ikke ved, eksisterer. Ved læsningen af bogen er det mit håb, at det vil blive tydeliggjort, hvor meget tingene omkring os spiller sammen, og hvilke konsekvenser påvirkning af bare nogle få af disse faktorer kan have. God fornøjelse med læsningen Dan Friis